• Flytting

  Norge, Skandinavia og Europa

  Enten du er på flyttefot lokalt, nasjonalt eller internasjonalt, så har vi løsningen for dem.

 • Lagertjenester

  Fra kr 90,-pr. måned pr. m3

  Lagrene er tilpasset for lagring av flyttegods(innbo og løsøre), møler, instrumenter, kontormaskiner, safer og arkiv og for kunstgjenstander.

 • Kunsttransport

  Kunsttransport over hele Europa

  Transport av kunst er et meget stort ansvar, og derfor skal en kunsttransport utføres med omhu og bevissthet om at kunst ikke kan erstattes.

Hurtigkontakt